Begeleid Wonen


Azibo biedt naast de dagbesteding begeleid wonen aan jongeren vanaf 18 jaar. Hierbij geldt het aanbod voor de doelgroep van cliënten met een verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische problemen of met een stoornis in het autistisch spectrum. Azibo stelt woningen beschikbaar die voornamelijk gelegen zijn in zuid west Enschede. De woning huurt u van Azibo. Er bestaat de mogelijkheid om in een groep te wonen, maar ook individueel wonen is een optie. Vervolgens biedt Azibo verschillende vormen ondersteuning aan. Dit kan variëren van het geven van kamertraining in groepen (begeleiding bij overgangsfase van thuis wonen naar zelfstandig wonen) tot het ondersteunen van het begeleid wonen. Het begeleid wonen heeft niet tot doelstelling dat er gewerkt wordt aan de realisatie van zelfstandig wonen. In gezamenlijkheid met een vaste begeleider wordt een plan opgesteld voor het soort zorg dat u nodig heeft/wenst evenals de indeling/tijdstippen waarop. Aandacht, betrokkenheid en maatwerk zijn de pijlers voor de zorgverlening. De begeleiders van Azibo bezoeken u in uw huiselijke omgeving om te kijken hoe het met u gaat en of er (specifieke) ondersteuning nodig/gewenst is, zoals bijvoorbeeld bij de dagelijkse boodschappen, het opruimen en schoonmaken van uw woning en het op orde krijgen van uw administratie en de financiën.

Uiteraard is er 24 uurs bereikbaarheid voor ongeplande ondersteuning gegarandeerd.

Om gebruik te kunnen maken van deze vormen van ondersteuning heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Indien gewenst zijn wij u behulpzaam bij de aanvraag.
Het is noodzakelijk dat u over een eigen inkomen beschikt. U moet immers bijvoorbeeld borg en huur voor de woning betalen, evenals verzekeringen maar ook uw levensmiddelen moeten betaald worden. Dit inkomen kan afkomstig zijn uit werk, het kan een uitkering betreffen of het kan zijn dat u een structurele bijdrage van uw ouders ontvangt.
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd voor een oriënterend gesprek en wilt u wellicht eens bij ons komen kijken. Neemt u dan gerust contact met ons op.

Azibo heeft aan de Spelbergsweg in Enschede een 24 uurs zorginstelling genaamd de Uilenborch. Hier hebben we 13 zelfstandige appartementen met ieder een voordeur met daarachter een ruime kamer met een eigen huiskamer, keuken en badkamer. Maar er is ook de mogelijkheid om samen te eten en te koken in de gezamenlijke keuken. Nieuw dit jaar is de woning aan de Kuipersdijk waar 4 zelfstandige appartementen worden gerealiseerd. Deze locatie is gekoppeld aan de 24 uurs instelling.

Bereikbaarheid

Azibo is 24 uur per dag voor cliënten telefonisch bereikbaar.


06-52681151 / 06-48511461
info@azibo.nu


Correspondentieadres:
Postbus 1226
7500 BE Enschede
KvKnr. 08190128


U kunt ons vinden op de volgende locaties:

Azibo Dagbesteding
Borstelweg 42a
7545 MS Enschede
053-2301635


Azibo Kantoor

Tinsteden 34
7547 TG Enschede


Azibo
Locatie De Uilenborch
Spelbergsweg 30
7512 DZ Enschede
053-2032019 / 06-43403842