BIJDRAGEN EN TARIEVEN

AWBZ EN JOUW INDICATIESTELLING

Als Nederlander ben jij door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor de zorg die jij nodig hebt bij onder meer langdurige zorg. De zorg die jij nodig hebt kan in dat geval rechtstreeks door ons aan jou geleverd worden, maar het kan ook anders:

Met een persoonsgebonden budget (pgb). Om in aanmerking te komen voor AWBZ heb je een indicatie nodig, die jij samen met een medewerker van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt aanvragen.

 

JOUW EIGEN BIJDRAGE

ZORG VANUIT DE WLZ

Wellicht wist jij het al wel, maar Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk aan ouderen met dementie of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Behoor jij ook tot deze groep? Dan betaal jij voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaal jij zelf een deel van de kosten. Bijvoorbeeld als jij in een zorginstelling woont, jij een pgb hebt voor zorg vanuit de Wlz of jij in een instelling woont voor beschermd wonen. Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK berekent hoeveel jij moet betalen en stuurt jou de factuur voor jouw eigen bijdrage.

VERGOEDING VIA WMO

Daarnaast heeft Azibo een contract met de twaalf Twentse gemeenten, waardoor ook vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijk is. Vanuit de Wmo wordt er voor gezorgd dat jij – net als ieder ander- mee kunt doen aan de samenleving en dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt zijn. De gemeente waarin jij woont mag jou om een eigen bijdrage vragen voor de hulp of ondersteuning via de Wmo. Ook in dit geval berekent de CAK hoeveel jij moet betalen. Het CAK stuurt jou ook de factuur voor jouw eigen bijdrage.
 
Tip: op de website van het CAK kun je eenvoudig jouw eigen bijdrage berekenen.

BIJDRAGEN EN TARIEVEN

AWBZ EN JOUW INDICATIESTELLING

Als Nederlander ben jij door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor de zorg die jij nodig hebt bij onder meer langdurige zorg. De zorg die jij nodig hebt kan in dat geval rechtstreeks door ons aan jou geleverd worden, maar het kan ook anders: Met een persoonsgebonden budget (pgb). Om in aanmerking te komen voor AWBZ heb je een indicatie nodig, die jij samen met een medewerker van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt aanvragen.

 

JOUW EIGEN BIJDRAGE

ZORG VANUIT DE WLZ

Wellicht wist jij het al wel, maar Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk aan ouderen met dementie of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Behoor jij ook tot deze groep? Dan betaal jij voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaal jij zelf een deel van de kosten. Bijvoorbeeld als jij in een zorginstelling woont, jij een pgb hebt voor zorg vanuit de Wlz of jij in een instelling woont voor beschermd wonen. Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK berekent hoeveel jij moet betalen en stuurt jou de factuur voor jouw eigen bijdrage.

VERGOEDING VIA WMO

Daarnaast heeft Azibo een contract met de twaalf Twentse gemeenten, waardoor ook vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijk is. Vanuit de Wmo wordt er voor gezorgd dat jij – net als ieder ander- mee kunt doen aan de samenleving en dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt zijn. De gemeente waarin jij woont mag jou om een eigen bijdrage vragen voor de hulp of ondersteuning via de Wmo. Ook in dit geval berekent de CAK hoeveel jij moet betalen. Het CAK stuurt jou ook de factuur voor jouw eigen bijdrage.
 
Tip: op de website van het CAK kun je eenvoudig jouw eigen bijdrage berekenen.

BIJDRAGEN EN TARIEVEN

AWBZ EN JOUW INDICATIESTELLING

Als Nederlander ben jij door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor de zorg die jij nodig hebt bij onder meer langdurige zorg. De zorg die jij nodig hebt kan in dat geval rechtstreeks door ons aan jou geleverd worden, maar het kan ook anders: Met een persoonsgebonden budget (pgb). Om in aanmerking te komen voor AWBZ heb je een indicatie nodig, die jij samen met een medewerker van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt aanvragen.

 

JOUW EIGEN BIJDRAGE

ZORG VANUIT DE WLZ

Wellicht wist jij het al wel, maar Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk aan ouderen met dementie of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Behoor jij ook tot deze groep? Dan betaal jij voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaal jij zelf een deel van de kosten. Bijvoorbeeld als jij in een zorginstelling woont, jij een pgb hebt voor zorg vanuit de Wlz of jij in een instelling woont voor beschermd wonen. Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK berekent hoeveel jij moet betalen en stuurt jou de factuur voor jouw eigen bijdrage.

VERGOEDING VIA WMO

Daarnaast heeft Azibo een contract met de twaalf Twentse gemeenten, waardoor ook vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijk is. Vanuit de Wmo wordt er voor gezorgd dat jij – net als ieder ander- mee kunt doen aan de samenleving en dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt zijn. De gemeente waarin jij woont mag jou om een eigen bijdrage vragen voor de hulp of ondersteuning via de Wmo. Ook in dit geval berekent de CAK hoeveel jij moet betalen. Het CAK stuurt jou ook de factuur voor jouw eigen bijdrage.
 
Tip: op de website van het CAK kun je eenvoudig jouw eigen bijdrage berekenen.

Azibo; Alle Zorg In Beschermende Omgeving

Azibo; Alle Zorg In Beschermende Omgeving

AANVULLENDE DIENSTEN BIJ AZIBO

Eet jij gezellig mee op onze dagbesteding of in één van onze wooncomplexen?
Hiervoor betaal jij € 4,- per dag. Je krijgt dan twee broodmaaltijden en een warme maaltijd.

AANVULLENDE DIENSTEN BIJ AZIBO

Eet jij gezellig mee op onze dagbesteding of in één van onze wooncomplexen? Hiervoor betaal jij € 4,- per dag. Je krijgt dan twee broodmaaltijden en een warme maaltijd.

AANVULLENDE DIENSTEN BIJ AZIBO

Eet jij gezellig mee op onze dagbesteding of in één van onze wooncomplexen? Hiervoor betaal jij € 4,- per dag. Je krijgt dan twee broodmaaltijden en een warme maaltijd.