CLIËNTENRAAD

Bij Azibo leggen wij met liefde verantwoording af aan onze cliëntenraad, die bestaat uit verschillende cliënten, maar ook familieleden en mantelzorgers. Hun betrokkenheid leidt namelijk tot betere zorg. Als cliënt bij Azibo kun jij altijd suggesties en op- of aanmerkingen doorgeven aan de cliëntenraad. De raad bespreekt deze suggesties en legt ze voor aan onze directie, zodat wij onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

Wil jij meer informatie inwinnen over onze cliëntenraad, stuur dan gerust een mail naar clienteraad@azibo.nl

 

CLIËNTENRAAD OFFICIEEL GEÏNSTALLEERD

Op 1 juli 2020 is de cliëntenraad van Azibo officieel geïnstalleerd. Een heugelijk feit waar we even feestelijk bij hebben stil gestaan. Azibo vindt het belangrijk dat cliënten mee kunnen praten en dat de medezeggenschap goed geregeld is De cliëntenraad wordt ondersteund door een coach/ondersteuner van SCOT.

 

ADVIES EN INSTEMMING

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is geregeld dat elke zorgaanbieder een cliëntenraad moet hebben. De Raad van Bestuur is wettelijk verplicht de cliëntenraad om advies te vragen bij diverse beleidsvraagstukken en beslissingen. Soms geldt een verzwaard adviesrecht of instemmingsrecht. Een Cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

 

CONTACT ACHTERBAN

Het is belangrijk dat de Cliëntenraad weet wat er leeft bij de cliënten van Azibo. Ook dat de cliënten weten wat de Cliëntenraad doet. Daarom wordt van tijd tot tijd een bijeenkomst belegd waarin uitwisseling is met cliënten en wordt regelmatig informatie verspreid over de activiteiten van de Cliëntenraad.

CLIËNTENRAAD

Bij Azibo leggen wij met liefde verantwoording af aan onze cliëntenraad, die bestaat uit verschillende cliënten, maar ook familieleden en mantelzorgers. Hun betrokkenheid leidt namelijk tot betere zorg. Als cliënt bij Azibo kun jij altijd suggesties en op- of aanmerkingen doorgeven aan de cliëntenraad. De raad bespreekt deze suggesties en legt ze voor aan onze directie, zodat wij onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

Wil jij meer informatie inwinnen over onze cliëntenraad, stuur dan gerust een mail naar clienteraad@azibo.nl

 

CLIËNTENRAAD OFFICIEEL GEÏNSTALLEERD

Op 1 juli 2020 is de cliëntenraad van Azibo officieel geïnstalleerd. Een heugelijk feit waar we even feestelijk bij hebben stil gestaan. Azibo vindt het belangrijk dat cliënten mee kunnen praten en dat de medezeggenschap goed geregeld is De cliëntenraad wordt ondersteund door een coach/ondersteuner van SCOT.

 

ADVIES EN INSTEMMING

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is geregeld dat elke zorgaanbieder een cliëntenraad moet hebben. De Raad van Bestuur is wettelijk verplicht de cliëntenraad om advies te vragen bij diverse beleidsvraagstukken en beslissingen. Soms geldt een verzwaard adviesrecht of instemmingsrecht. Een Cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

 

CONTACT ACHTERBAN

Het is belangrijk dat de Cliëntenraad weet wat er leeft bij de cliënten van Azibo. Ook dat de cliënten weten wat de Cliëntenraad doet. Daarom wordt van tijd tot tijd een bijeenkomst belegd waarin uitwisseling is met cliënten en wordt regelmatig informatie verspreid over de activiteiten van de Cliëntenraad.

CLIËNTENRAAD

Bij Azibo leggen wij met liefde verantwoording af aan onze cliëntenraad, die bestaat uit verschillende cliënten, maar ook familieleden en mantelzorgers. Hun betrokkenheid leidt namelijk tot betere zorg. Als cliënt bij Azibo kun jij altijd suggesties en op- of aanmerkingen doorgeven aan de cliëntenraad. De raad bespreekt deze suggesties en legt ze voor aan onze directie, zodat wij onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

Wil jij meer informatie inwinnen over onze cliëntenraad, stuur dan gerust een mail naar clienteraad@azibo.nl.

 

CLIËNTENRAAD OFFICIEEL GEÏNSTALLEERD

Op 1 juli 2020 is de cliëntenraad van Azibo officieel geïnstalleerd. Een heugelijk feit waar we even feestelijk bij hebben stil gestaan. Azibo vindt het belangrijk dat cliënten mee kunnen praten en dat de medezeggenschap goed geregeld is De cliëntenraad wordt ondersteund door een coach/ondersteuner van SCOT.

 

ADVIES EN INSTEMMING

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is geregeld dat elke zorgaanbieder een cliëntenraad moet hebben. De Raad van Bestuur is wettelijk verplicht de cliëntenraad om advies te vragen bij diverse beleidsvraagstukken en beslissingen. Soms geldt een verzwaard adviesrecht of instemmingsrecht. Een Cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

 

CONTACT ACHTERBAN

Het is belangrijk dat de Cliëntenraad weet wat er leeft bij de cliënten van Azibo. Ook dat de cliënten weten wat de Cliëntenraad doet. Daarom wordt van tijd tot tijd een bijeenkomst belegd waarin uitwisseling is met cliënten en wordt regelmatig informatie verspreid over de activiteiten van de Cliëntenraad.