Cliëntenraad


De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Azibo. De raad bestaat dan ook uit cliënten, danwel familie of mantelzorgers.
Cliënten van de stichting kunnen te allen tijde suggesties, op/aanmerkingen over bijvoorbeeld het leveren van zorg doorgeven aan de cliëntenraad.  De cliëntenraad bespreekt deze suggesties en legt ze – wanneer de cliëntenraad erachter staat – voor aan de directie.
Dit maakt het voor de stichting mogelijk haar dienstverlening te verbeteren. Verbeteringen waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld: de wijze waarop de stichting informatie geeft aan nieuwe en bestaande cliënten, de bereikbaarheid van de stichting, de communicatie met medewerkers, de wijze waarop klachten worden afgehandeld etc.

U kunt te allen tijde informatie over Azibo inwinnen bij de cliëntenraad.

Clientenraad@allcaretwente.nl

Bereikbaarheid

Azibo is 24 uur per dag voor cliënten telefonisch bereikbaar.


06-52681151 / 06-48511461
info@azibo.nu


Correspondentieadres:
Postbus 1226
7500 BE Enschede
KvKnr. 08190128


U kunt ons vinden op de volgende locaties:

Azibo Dagbesteding
Borstelweg 42a
7545 MS Enschede
053-2301635


Azibo Kantoor

Tinsteden 34
7547 TG Enschede


Azibo
Locatie De Uilenborch
Spelbergsweg 30
7512 DZ Enschede
053-2032019 / 06-43403842