Introductie


Missie:
Azibo wil een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige zorgaanbieder zijn in Enschede op het gebied van dagbesteding en (ambulante) begeleiding en begeleid wonen voor mensen vanaf 18 jaar. Dit resulteert erin dat onze cliënten regie over hun eigen leven houden of weer terug krijgen.

Azibo streeft naar optimale samenwerking in de zorgketen en onderhoud goede contacten met con-collegiale organisaties in het zorgveld en verwijzende instanties.
Azibo maakt gebruik van een vertrouwenspersoon en bewaakt middels externe toetsing de kwaliteit van zorgverlening en de tevredenheid van haar cliënten.

Visie:
De visie van de organisatie berust op enkele pijlers:

Zorgvisie:
Zorg op maat zodanig dat de cliënt kwaliteit van leven ervaart, waarbij de kaders gevormd worden door geborgenheid, aandacht en begrip voor de individuele mogelijkheden en beperkingen.

Effectiviteit van zorg in relatie tot zelfbeschikking, zelfredzaamheid en eigen regie:
Zelfbeschikking, zelfredzaamheid en eigen regie in de vorm van een zinvol en betekenisvol leven waarin de zorg is afgestemd op de vraag en waarbij de cliënt voldoende keuzemogelijkheden ervaart en op zijn/haar vraag afgestemde zorg krijgt aangeboden.

Organisatie:
Een transparante organisatie in doen en laten waarbij toezicht is geborgd middels de aanwezigheid van een raad van toezicht en waarbij betrokkenheid en medezeggenschap van de cliënten en familie is gegarandeerd en gewaarborgd middels de aanwezigheid van een cliëntenraad.

Betere zorg:
Betrokkenheid van medewerkers, cliënten en familie leidt tot betere zorg en een organisatie waarin zowel medewerkers, cliënten, familie als vrijwilligers compassie, vriendelijkheid en respect ervaren.

Innovatie:
Patronen herkennen en doorbreken, methodes ontwikkelen die leiden tot een andere en betere manier van handelen. Innovatie is voor Azibo het bij elkaar brengen van jong en oud, ten einde iets te bereiken waarvan de uitkomst van te voren niet te voorspellen is maar dat tevens die uitdaging vormt die het de moeite waard maakt om te proberen. Deze verandering is nodig, niet in het minst vanwege de uitdagingen waarvoor de zorgsector staat. Innoveren betekent structuren en organisaties in beweging krijgen om samen iets nieuws en passends tot stand te brengen om ook de aansluiting bij de cliënt te blijven vinden.

Deskundigheid en zorgverlening:
De ambities van Azibo vragen om professionele en betrokken medewerkers die elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden, de output van hun handelen consequent afmeten aan de tevredenheid van de cliënten en een open en actiegerichte houding hebben.

Bereikbaarheid

Azibo is 24 uur per dag voor cliënten telefonisch bereikbaar.


06-52681151 / 06-48511461
info@azibo.nu


Correspondentieadres:
Postbus 1226
7500 BE Enschede
KvKnr. 08190128


U kunt ons vinden op de volgende locaties:

Azibo Dagbesteding
Borstelweg 42a
7545 MS Enschede
053-2301635


Azibo Kantoor

Tinsteden 34
7547 TG Enschede


Azibo
Locatie De Uilenborch
Spelbergsweg 30
7512 DZ Enschede
053-2032019 / 06-43403842