Klachtenregeling


Uw rechten
Bij het accepteren van begeleiding vertrouwt u zich toe aan deskundige hulpverleners van Stichting Azibo. Zowel u als cliënt als de hulpverleners hebben rechten en het is belangrijk dat u deze kent. Ongeacht of u komt voor begeleiding voor wonen of voor dagbesteding.

Wetgeving
U heeft recht op zorg, om u te ondersteunen en daar waar problemen zijn deze op te lossen of te verminderen. U heeft daarvoor een indicatie welke door uw huisarts of uw verwijzer is aangevraagd bij het CIZ ( centraal indicatie orgaan) het CIMOT of wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)Bij Stichting Azibo help een deskundig hulpverlener u zo goed mogelijk Dit geld voor zowel het wonen als het bezoek aan de dagbesteding. U heeft inspraak in de begeleiding en recht op informatie. Ook heeft u altijd recht op privacy en recht  op inzage in uw dossier.

Niet tevreden?
Stichting Azibo doet haar uiterste best om u en uw familie zo goed mogelijk te ondersteunen en te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Vaak is het goed zoiets direct te bespreken met de betrokken hulpverlener. Ook kunt u dit aangeven bij de leidinggevende.Blijft u na dit gesprek toch ontevreden dan kunt u contact opnemen met onze CVP( cliënt vertrouwenspersoon) of u kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Cliënten vertrouwenspersoon
Bent u ontevreden over de zorg of begeleiding dan kunt u voor een vertrouwelijk gesprek terecht bij de cliënten vertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van Stichting Azibo maar is onafhankelijk.  Deze persoon doet dit belangeloos en is bereikbaar via allcarevertrouwenscommissie@outlook.com

Klachtencommissie
Azibo heeft een protocol voor meldingen en klachten. Indien er intern de klacht niet tot een oplossing komt is er een externe klachten regelement. De organisatie is aangesloten bijeen onafhankelijke klachtencommissie

Dit is:

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 Ad Enkhuizen

info@klachtenportaalzorg.nl of op de website www.klachtenportaalzorg.nl
kan het klachtenformulier worden ingevuld.

Bereikbaarheid

Azibo is 24 uur per dag voor cliënten telefonisch bereikbaar.


06-52681151 / 06-48511461
info@azibo.nu


Correspondentieadres:
Postbus 1226
7500 BE Enschede
KvKnr. 08190128


U kunt ons vinden op de volgende locaties:

Azibo Dagbesteding
Borstelweg 42a
7545 MS Enschede
053-2301635


Azibo Kantoor

Tinsteden 34
7547 TG Enschede


Azibo
Locatie De Uilenborch
Spelbergsweg 30
7512 DZ Enschede
053-2032019 / 06-43403842