Privacyreglement


Wanneer u cliënt bent bij Azibo wordt er uiteraard met alle persoonsgegevens en informatie vertrouwelijk omgegaan.
Een ieder werkzaam bij Azibo heeft uit hoofde van zijn/haar functie geheimhoudingsplicht.
Wet- en regelgeving wordt gevolgd en nageleefd.

Aanvullende informatie kunt u vinden in ons privacyreglement.

Bereikbaarheid

Azibo is 24 uur per dag voor cliënten telefonisch bereikbaar.


06-52681151 / 06-48511461
info@azibo.nu


Correspondentieadres:
Postbus 1226
7500 BE Enschede
KvKnr. 08190128


U kunt ons vinden op de volgende locaties:

Azibo Dagbesteding
Borstelweg 42a
7545 MS Enschede
053-2301635


Azibo Kantoor

Tinsteden 34
7547 TG Enschede


Azibo
Locatie De Uilenborch
Spelbergsweg 30
7512 DZ Enschede
053-2032019 / 06-43403842