Vertrouwenspersoon


Soms is het wenselijk/noodzakelijk vertrouwelijke zaken met iemand te bespreken buiten uw zorgverlener om. Azibo stelt hiervoor een vertrouwenspersoon beschikbaar.
Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, instelling of de directe omgeving van mensen met wie men over vertrouwelijke zaken in gesprek kan. Vertrouwelijke zaken kunnen van allerlei aard zijn, bijvoorbeeld kan het betrekking hebben op pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of persoonlijke problemen.

Vertrouwenspersonen werkzaam in organisaties hebben een speciale cursus of opleiding gevolgd om deze functie in te kunnen vullen. Vertrouwenspersonen in de directe omgeving van mensen met problemen zijn over het algemeen gewoon vrienden die het niet erg vinden om problemen van anderen aan te horen en daar eventueel bij te helpen. Met toestemming van de persoon die om een vertrouwelijk gesprek verzocht heeft, kan indien wenselijk, de vertrouwenspersoon een rapportage maken van hetgeen besproken is om dit vervolgens met de directie van de organisatie te bespreken.

Geheimhoudingsplicht
De vertrouwenspersoon heeft uiteraard geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie die hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie ter kennis komt. U kunt dus altijd vertrouwelijk bij deze vertrouwenspersoon terecht!

Bereikbaarheid

Azibo is 24 uur per dag voor cliënten telefonisch bereikbaar.


06-52681151 / 06-48511461
info@azibo.nu


Correspondentieadres:
Postbus 1226
7500 BE Enschede
KvKnr. 08190128


U kunt ons vinden op de volgende locaties:

Azibo Dagbesteding
Borstelweg 42a
7545 MS Enschede
053-2301635


Azibo Kantoor

Tinsteden 34
7547 TG Enschede


Azibo
Locatie De Uilenborch
Spelbergsweg 30
7512 DZ Enschede
053-2032019 / 06-43403842